Drvara Libis Subotica

Pelet

O peletu:

Drveni pelet proizvodi se mlevenjem, sušenjem, dodatnim usitnjavanjem i presovanjem sirovine (piljevina, sečka i drveni čips). S obzirom da su izrađeni od 100% drveta, peleti su gušći i teži, što kao rezultat ima sporije i ravnomernije sagorevanje, pa ih to čini veoma efikasnim gorivom.

Jedna od najvažnijih prednosti peleta je da pepeo nastao njihovim sagorevanjem iznosi oko 1%, a energetska vrednost iznad 18 MJ po kilogramu. Peleti se koriste za peći i kotlove za grejanje, kako u kućama i stanovima, tako i kod velikih potrošača.

Pakovanje tip I                                                                                                                                
PE vreće od 15 kg
(70 vreća na paleti – 1050 kg)