Drvara Libis Subotica

Pellet & Briket

O peletu:

Drveni peleti su se prvi put pojavili još 70-ih godina prošlog veka kao odgovor na energetsku krizu. Drveni peleti su bio-gorivo izrađeno od kompresovanog drveta koje obezbeđuje konzistentno i ekonomično grejanje.

Ekološko bio-gorivo
Drveni peleti su efikasno ugljenik-neutralno gorivo – na gram ispuštenog CO 2 angažuje se jedan gram u fotosintezi, te se tako održava odnos ugljenika u prirodi. Sagorevaju tako čisto da je skoro nemoguće videti dim iz dimnjaka, a iza sebe ostavljaju oko 1% pepela.

Bezbednost
Sagorevanje drvenih peleta gotovo da uopšte ne proizvodi kreozot, glavni uzročnik požara u pećima i kaminima.

Drveni pelet proizvodi se mlevenjem, sušenjem, dodatnim usitnjavanjem i presovanjem sirovine (piljevina, sečka i drveni čips). S obzirom da su izrađeni od 100% drveta, peleti su gušći i teži, što kao rezultat ima sporije i ravnomernije sagorevanje, pa ih to čini veoma efikasnim gorivom.

Jedna od najvažnijih prednosti peleta je da pepeo nastao njihovim sagorevanjem iznosi oko 1%, a energetska vrednost iznad 18 MJ po kilogramu. Peleti se koriste za peći i kotlove za grejanje, kako u kućama i stanovima, tako i kod velikih potrošača.

Pakovanje tip I
PE vreće od 15 kg
(65 vreća na paleti – 975 kg)