Drvara Libis Subotica

DRVA:

 • Bukva
 • Bagrem
 • Grab
 • Hrast
 • Cer

DRVA u paletama:

 • pilanski otpad
 • cepanice
 • box

UGALJ:

 • Lignit (Kolubara, Kostolac)
 • Sušeni (Vreoci)
 •  Mrki (Ugljevik)

OSTALO:

 • ćumur: 10 – 15 kg
 • flammat: 32 i 48 kocke za potpalu
 • bagremovi stubovi:  2m, 3m, 4m, 5m