Drvara Libis Subotica

Opšte informacije

Posetom sajta www.libis.rs prihvatate uslove korišćenja navedene u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se pravilima. www.libis.rs zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja korisnika sajta vrši izmene i dopune ovih uslova korišćenja.

Celokupan sadržaj web sajta www.libis.rs koji uključuje formu i način izražavanja, fotografije, prezentacije, informacije o proizvodima, web strukture i dizajnerska rešenja, predstavlja intelektualno vlasništvo privrednog društva Libis d.o.o., kao isključivog nosioca prava intelektualne svojine na objavljenom sadržaju, i zaštićen je Zakonom o autorskim i srodnim pravima.

Korisnička prava u skladu sa zakonom podrazumevaju pretraživanje sajta, preuzimanje teksta, štampanje sadržaja web stranice, pristup i korišćenje sadržaja koji se nalaze na sajtu, za ličnu upotrebu, sa jasno naznačenim obeležjima o web adresi sa koje je gore pomenuti sadržaj preuzet.

U cilju sprečavanja nezakonitog korišćenja sadržaja web sajta, odnosno nedostojnog iskorišćavanja dela, zabranjena je svaka upotreba sajta u pogledu izmena, prevoda, prerada, dopuna i prodaje, suprotno Zakonu o autorskim i srodnim pravima.

Način komunikacije:

Posetom sajta www.libis.rs ili slanjem email poruke, komunicirate sa zaposlenima u Libis d.o.o. elektronskim putem. Prihvatanjem uslova korišćenja saglasni ste da se komunikacija vrši elektronskim putem, preko elektronske pošte.

Zaštita privatnosti:

Obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. U tu svrhu prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje kupaca u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.
Svi podaci o kupcima su strogo čuvani i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla.

Vizuelni identitet:

Drvare Libis čine materijalna, grafička sredstva, koju je rukovodstvo uz par saveta odabralo, definisalo i standardizovalo da bi sebe predstavili javnosti u skladu sa svojim vrednostima. Logotip drvare Libis kreiran je sa ciljem da vizuelno izrazi postojanost, vitalnost i konkurentnost preduzeća i stvori pozitivnu percepciju preduzeća u javnosti.

Logotipu je pridodat  grafik koji izražava asocijaciju na toplotu: Plamen kod slova (b)

Istorijat logotipa:

Tokom svog postojanja, drvara je unapređivala i menjala svoj vizuelni identitet u skladu sa svojom poslovnom evolucijom.

Novim vizuelnim identitetom uvedenim 2015. godine, Libis d.o.o. iskazuje svoju fleksibilnost i spremnost na promene.

POSLOVNI PODACI:

NAZIV:

DRVARA LIBIS

PUNO POSLOVNO IME:

LIBIS PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, USLUGE I PROMET, EXPORT IMPORT DOO, SUBOTICA

SKRAĆENO POSLOVNO IME:

LIBIS d.o.o.

SEDIŠTE I ADRESA:

Subotica, Majšanski put 285

ŠIFRA DELATNOSTI: 1610

Registrovan za spoljnotrgovinski promet i za usluge u spoljnotrgovinskom prometu.

PRAVNA FORMA:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

PIB: 100845211

MATIČNI BROJ: 08594295

DATUM OSNIVANJA: 10.12.1994.

TEKUĆI RAČUNI:

205-509138-36 NLB KomBank

220-138140-56 ProCredit